Upravno vijeće bolnice

 

Članovi Upravnog vijeća

Predstavnici osnivača:
1. Branko Herček, mag.ing.admin.chris. – predsjednik UV;
2. Anka Gulić, mag.rehab.educ. – članica UV;
3. Martina Mišak Perić, mag.soc.rada – članica UV;
4. Kristina Gazec, mag.praesc.educ. – članica UV-a;

Predstavnik Ministarstva zdravstva:
5. Danica Kramarić, dr.med, – članica UV;

Predstavnici ustanove:
6. Biserka Turk, predstavnica Radničkog vijeća – članica UV;
7. Lidija Fofić, mag.oec., – članica UV

Kontakt e-mail: pisarnica@bolnica-bistra.hr