UNICEF program podrške djeci s kroničnim bolestima

Predstavljeni su rezultati dvaju programa osuvremenjivanja podrške najmlađim pacijentima s višestrukim teškoćama u razvoju od 0 do 8 godina. Riječ je o edukacijama za naše zdravstvene djelatnike te o nabavi opreme koji unaprjeđuju skrb o djeci koja se liječe u našoj bolnici, a projekt je osiguran kroz partnerstvo Ministarstva zdravstva, UNICEF-a, Malog doma i ERF-a.

Djelatnici bolnice danas su osnaženi za još napredniji rad na ranoj intervenciji u djetinjstvu djece ugrožena zdravlja i razvoja, ali i na omogućavanju potpomognute komunikacije najmlađim pacijentima pomoću tehnoloških pomagala i prilagođenih komunikacijskih tehnika.

U okviru dvaju programa, održana su ukupno 92 edukacijska susreta o primjeni potpomognute komunikacije u svakodnevnom radu s najmlađim pacijentima i optimalnoj podršci njihovu ranom razvoju. Uz to, provedena je procjena individualnih razvojnih i komunikacijskih potreba 28 najmlađih pacijenata u dobi od 0 do 8 godina radi pružanja odgovarajuće podrške.

U primjeni potpomognute komunikacije djeci će pomoći nabavljena tehnološka oprema, a zdravstveni stručnjaci osnaženi su  za procjenu jezičnih sposobnosti i potreba djece. Uz to, u svrhu upoznavanja s primjerima dobre prakse u rehabilitaciji, obrazovanju i liječenju djece s višestrukim teškoćama u razvoju, djelatnici bolnice boravili su u 4 studijska posjeta suradničkim institucijama u Grazu. Konačno, u više desetaka mentoriranih radionica zdravstveni stručnjaci su razradili individualne smjernice za buduću skrb za djecu u bolnici.

Potvrde i diplome o provedenoj edukaciji djelatnicima bolnice je uručio ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić.