Rad bolnice

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi nalazi se u mjestu Gornja Bistra, udaljenom dvadesetak kilometara od grada Zagreba. Smještena je u dvorcu obiteji Oršić, izgrađenom u drugoj polovici 18. stoljeća. Osnivač bolnice je Zagrebačka županija, a, radi svoje specifične djelatnosti, jedina je ustanova ovakvoga tipa u Republici Hrvatskoj.

Bolnica obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a djelatnosti su:

  • bolničko liječenje kronično bolesnih pacijenata dječje dobi
  • izobrazbena djelatnost
  • specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
  • Unutarnji ustroj bolnice organiziran je kroz odjele. U sklopu zdravstvene djelatnosti nalaze se odjel intenzivnog liječenja i neuropedijatrijske skrbi te odjel neuropedijatrije, fizioterapije i rehabilitacije.