Pristup informacijama

 Informacije

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kojima raspolaže Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva voditelju jedinice za kvalitetu. Potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi,
    Bolnička 21, 10 298 Gornja Bistra;
  • donijeti osobno voditelju jedinice za kvalitetu
    radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili izvan navedenog vremena u poštanski sandučić ureda;
  • na adresu elektroničke pošte info@bolnica-bistra.hr

Služba za informiranje: Tomislav Sarić, voditelj jedinice za kvalitetu.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. od 31. siječnja 2014. godine i stupaju na snagu 8 dana od dana objave.

Obrasci: