Udruga roditelja

UDRUGA RODITELJA DJECE OBOLJELE OD KRONIČNIH BOLESTI
Bolnička 21,
10298 Gornja Bistra
OIB: 47818614729

Osoba ovlaštena za zastupanje: ALBINA KOLARIĆ, predsjednica

Za više informacija o radu udruge te za pomoć i donaciju, možete se javiti mailom na adresu:

info@bolnica-bistra.hr