Potpisan Sporazum o izgradnji nove bolnice

Dana 4. studenog 2015. godine potpisan je Sporazum o izgradnji nove bolnice. Sporazum je potpisan između Ministarstva zdravlja, Ministarstva kulture, Zagrebačke županije, Općine Bistra i naše bolnice. Dvorac Oršić u kojem je sada smještena naša bolnica krajnje je neadekvatan bolnički prostor, a čak i uslijed temeljite rekonstrukcije ne može udovoljiti potrebnim bolničkim standardima. Stoga je zaključeno da je nova zgrada bolnice daleko primjerenije rješenje. Dvorac u kojem se bolnica trenutno nalazi bit će prenamijenjen u Europski volonterski centar.

Ovim Sporazumom Ministarstvo kulture preuzima obvezu osiguranja zemljišne parcele koja će biti pogodna za izgradnju nove zgrade bolnice. Zagrebačka županija i Općina Bistra obvezni su uskladiti prostorno-plansku dokumentaciju u svrhu provedbe projekta, dok su Zagrebačka županija i naša bolnica obvezne izvršiti pripremu projektne dokumentacije. Ministarstvo zdravlja preuzima obvezu osigurati sredstava za izgradnju i kandidirati projekt na Europske fondove.