Natječaji

Natjecaj

Otvoreni natječaj za prijam u radni odnos:
Otvoren natječaj za prijam u radni odnos – MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Detalje natječaja pogledajte OVDJE>>>

Prijave, upite i prigovore vezane uz natječaje možete uputiti na jedan od sljedećih načina:

    • poštom na adresu bolnice
    • osobno u tajništvu bolnice u uredovno vrijeme:
      radnim danom od 7:30 do 15:30 sati
    • e-mailom na adresu: pisarnica@bolnica-bistra.hr

Objave uz natječajni postupak
Odluka o prijmu u radni odnos – Medicinska sestra
Odluka o prijmu u radni odnos – Domar
Odluka o poništenju prijma u radni odnos
Odluka o prijmu u radni odnos – Medicinska sestra / Medicinski tehničar
Odluka o prijmu u radni odnos – Medicinska sestra
Odluka o prijmu u radni odnos – Liječnik
Odluka o prijmu u radni odnos – Njegovateljica
Odluka o prijmu u radni odnos – Domar
Odluka o prijmu u radni odnos – Radnik u praonici rublja