Natječaji

Natjecaj

NATJEČAJI za prijam u radni odnos:

 

Natječaji za zapošljavanje objavljeno 31.05.2021.

Otvoreni natječaji za zapošljavanje – rok prijave je 24. lipnja 2021. godine
Otvoren natječaj za prijavu na radno mjesto MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Otvoren natječaj za prijavu na radno mjesto MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR
Otvoren natječaj za prijavu na radno mjesto RADNIK/CA U KOTLOVNICI – DOMAR/KA

Rok za prijavu na otvorene natječaje je 24. lipnja 2021. godine

Prijave, upite i prigovore vezane uz natječaje možete uputiti na jedan od sljedećih načina:

    • poštom na adresu bolnice
    • osobno u tajništvu bolnice u uredovno vrijeme:
      radnim danom od 7:30 do 15:30 sati
    • e-mailom na adresu: pisarnica@bolnica-bistra.hr

Objave uz natječajni postupak
Odluka o prijmu u radni odnos – Domar
Odluka o prijmu u radni odnos – Radnik u praonici rublja