Osoblje bolnice

TAJNIŠTVO – Elektronska dokumentacija
Za dostavu dokumentacije elektronskim putem (nalazi, uputnice, dopisi…), koristite sljedeći mail:
e-mail: pisarnica@bolnica-bistra.hr

Ravnatelj bolnice
Renato Mittermayer, doktor medicine, specijalist anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja
telefon: 01/3391-111
e-mail: ravnatelj@bolnica-bistra.hr

Zamjenica ravnatelja bolnice
mr.sc. Viktorija Antolović, doktor medicine, specijalist pedijatrije
telefon: 01/3391-111
e-mail: vantolovic@bolnica-bistra.hr

Tajnica Bolnice
Kristina Ptiček, mag.oec.
telefon: 01/3391-111
e-mail: kristina.pticek@bolnica-bistra.hr

Liječnici
mr.sc. Viktorija Antolović, doktor medicine, specijalist pedijatrije
e-mail: vantolovic@bolnica-bistra.hr
Nenad Kešin, doktor medicine, specijalist pedijatrije
e-mail: nkesin@bolnica-bistra.hr
Lana Blažević, doktor medicine, specijalizant pedijatrije
Marta Grgat, doktor medicine
e-mail: mgrgat@bolnica-bistra.hr
Mia Grgić, doktor medicine
e-mail: mgrgic@bolnica-bistra.hr
Mila Smital, doktor medicine
e-mail: msmital@bolnica-bistra.hr
Mirela Veršić, doktor medicine
e-mail: mversic@bolnica-bistra.hr
telefon: 01/3390-015

Edukacijska rehabilitacija
Lucija Katalenić, mag. logoped.
e-mail: lkatalenic@bolnica-bistra.hr

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
Nenad Kešin, doktor medicine, specijalist pedijatrije
telefon: 01/3390-015
e-mail: nkesin@bolnica-bistra.hr

Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
Željko Babić, mag.med.tech.
e-mail: zbabic@bolnica-bistra.hr

Sestrinstvo
Suzana Đurin, mag.med.tech.
telefon: 01/3390-015
e-mail: sdurin@bolnica-bistra.hr

Jedinica za kvalitetu
Tomislav Sarić, univ.mag.admin.sanit.
mobitel: 099/3114-296
e-mail: tsaric@bolnica-bistra.hr

Računovodstvo
Lidija Fofić, mag.oec.
telefon: 01/3358-653
telefax: 01/3315-275
e-mail: fofic@bolnica-bistra.hr

Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove
Mato Jurišić, mag.iur.
telefon: 01/3390-018
telefaks: 01/3315-275
e-mail: mato.jurisic@bolnica-bistra.hr

Odsjek prehrane
Nina Patačko, mag.nutr.
mobitel: 091/3690-332
e-mail: npatacko@bolnica-bistra.hr