Održana humanitarna priredba za bolnicu u Bistri

 

U organizaciji LIONS KLUBA KONTESA NERA održana je humanitarna priredba operete Vesela udovica u izvedbi prvog komornog opernog kazališta u Hrvatskoj – Opera b.b.

Prikupljena sredstva smo namijenili kupnji monitora s nosačima za praćenje vitalnih funkcija djece koja se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja.

Opereta je održana u maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski In memoriam Helgi Vlahović Brnobić – pod geslom Ususret životu.