Obilazak studenata MEF-a u sklopu redovne nastave

U sklopu kolegija Temelji liječničkog umijeća Medicinskog fakulteta u Zagrebu, našu su bolnicu obišli studenti pete godine studija medicine. Radi se o 207 studenata koji su bili podijeljeni u nekoliko grupa s pripadajućim voditeljem. Svaka je studentska skupina provela četiri nastavna sata u radu s našom djecom, a zanimljivo je i to da je rad studenata ocijenjen najboljim ocjenama.
Ovdje donosimo samo nekoliko opisnih komentara:

– Bistra je bila ODLIČNO iskustvo.
– Bistra je odlična ideja!
– Odlazak u Bistru je bio kasno najavljen, no svakako želim više sadržaja sličnih specijalnoj bolnici Bistra!
– Bistra je bila izuzetno dobra ideja i odlično iskustvo!!! Inače predlažem da SVE godine idu u bolnicu Bistra zbog iskustva i činjenice da su ta djeca očigledno presretna zbog posjeta i vremena provedenog s nama!
– Same pohvale! Nastava u bolnici Bistra je odlična ideja i vrlo poučno iskustvo.
– Bistra je mogla biti odrađena kroz cijelu godinu, a ne u tjedan dana.
– Bistra je bila super, trebalo bi je uvesti na prvoj godini faksa!!
– Sve pohvale!!!! Nastava u bolnici Bistra bila je apsolutno potrebna i korisna za studente, ali nas treba na vrijeme obavijestiti.
– HVALA NA TRUDU!!!! 🙂 Voditelji TLU koji su bili u Bistri s nama nisu obraćali pozornost na nas. Srećom bila je kolegica sa šeste godine kao demos koja nas je u sve uputila. Voditelj bolnice i osoblje su krasni. Odlična ideja nastava u bolnici Bistra!