Kontakti

Puni naziv institucije:
SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Adresa:
Bolnička 21
10298 Donja Bistra

Podatci:
OIB: 19953159816
Matični broj: 3224244
IBAN: HR5923600001101244382
SWIFT: ZABA HR2X
(Zagrebačka banka)

E-mail adresa:
info@bolnica-bistra.hr

Google Maps