Kontakti

Puni naziv:
SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Adresa:
Bolnička 21
10298 Bistra

IBAN: HR5923600001101244382
SWIFT: ZABA HR2X
OIB: 19953159816

Telefon:
Telefon: 01/3391-111
Telefax: 01/3315-275

E-mail adresa:
pisarnica@bolnica-bistra.hr