Financijsko poslovanje

2024. godina:
01.12.2023. – Obrazloženje finacijskog plana za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu
01.12.2023. – Finacijski plan za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu (*.xlsx)

2023. godina:
04.03.2024. – Odluka o usvajanju Izvješća o godišnjem izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu
04.03.2024. – Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
02.02.2024. – Financijsko izvješće za 2023. godinu (*.xlsx datoteka)
02.02.2024. – Bilješke uz obrasce za 2023. godinu
27.11.2023. – II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu
20.07.2023. – Odluka o usvajanju Izvješća o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu
29.06.2023. – I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu
30.12.2022. – Financijski plan za 2023. godinu

2022. godina:
03.02.2023. – Financijsko izvješće za 2022. godinu (*.xlsx datoteka)
03.02.2023. – Bilješke uz obrasce za 2022. godinu
13.12.2022. – IV. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu
30.09.2022. – III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu
12.05.2022. – II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu
28.01.2022. – I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu
28.12.2021. – Financijski plan za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

2021. godina:
Financijsko izvješće za 2021. godinu (*.xls datoteka)
Bilješke uz obrasce za 2021. godinu
III. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

2020. godina:
Financijsko izvješće za 2020. godinu (*.xls datoteka)
Bilješke uz obrasce za 2020. godinu
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
Plan proračuna za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu

2019. godina:
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu (*.xls datoteka)
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu
Financijski plan za 2019. godinu
Obrazloženje financijskog plana za 2019. godinu

2018. godina:
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu (*.xls datoteka)
Izvještaj proračunskog korisnika za prvih šest mjeseci 2018. godine
Financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

2017. godina:
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu (*.xls datoteka)
Procedura praćenja i naplate prihoda
Polugodišnje financijsko izvješće
1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu
Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu
Financijski plan za 2017. godinu

2016. godina:
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće 01.01.2016. – 30.06.2016. – Referentna stranica
Financijsko izvješće 01.01.2016. – 30.06.2016. – PR RAS
Financijsko izvješće 01.01.2016. – 30.06.2016. – Obveze
1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu
Financijski plan za 2016. godinu

2015. godina:
Financijsko izvješće za 2015. godinu – Referentna stranica
Financijsko izvješće za 2015. godinu – PR RAS
Financijsko izvješće za 2015. godinu – Obveze
Financijsko izviješće za 2015. godinu – Bilanca
2. izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu
1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu
Financijsko izvješće 01.01.2015. – 30.06.2015. – Referentna stranica
Financijsko izvješće 01.01.2015. – 30.06.2015. – PR RAS
Financijsko izvješće 01.01.2015. – 30.06.2015. – Obveze
Financijski plan za 2015. godinu