Educiranje djelatnika u suradnji s UNICEF-om

Suradnja naše bolnice i UNICEF-a traje već treću godinu, a cilj nam je bio ojačati kapacitete stručnjaka medicinskog i edukacijsko-rehabilitacijskog profila za primjenu potpomognute komunikacije u sustavu rane intervencije.

Naša je bolnica jedinstvena na području Republike Hrvatske, jer skrbimo za preko 100 djece s višestrukim razvojnim teškoćama i kroničnim bolestima ili takvim bolestima i stanjima kojima je dug tijek liječenja. Našem osoblju su potrebna dodatna znanje i vještine u pružanju razvojno primjerene podrške djeci sa složenim komunikacijskim potrebama. Potreba za podizanjem kvalitete aktivnosti kojima bi se osnažila podrška usmjerena djetetu, provođenje znanstveno utemeljenih pristupa i implementacija koncepata rane intervencije, dovela je do uključivanja našeg osoblja u program u okviru kojeg će se edukacijama i mentoriranjem povećati razina kvalitete života i komunikacije za djecu od rođenja do 8. godine.

Edukaciju provode djelatnici Malog doma i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Nadamo se nastavku suradnje na ovom vrlo korisnom projektu koji je od velike važnosti za naše pacijente.