Donacija dr.sc. Miroslava Šeparovića

Kao što je najavio, dr.sc. Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda RH, da će novac od presude donirati djeci s teškoćama, to je i učinio, nakon što je sud donio presudu u njegovu korist.

Nakon što je dokazana autentičnost doktorske radnje dr.sc. Šeparovića, predsjednik Ustavnog suda se presuđene odštete odrekao u korist naše bolnice.

Donirana sredstva su uplaćena na račun bolnice u iznosu =61.000,00kn