Natječaji

Natjecaj

Otvoreni natječaji:

NATJEČAJ za prijam u radni odnos:

ČISTAČ/ICA

– detalji natječaja

MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR

– detalji natječaja

LIJEČNIK/CA OPĆE MEDICINE

– detalji natječaja

SPECIJALIST/ICA PEDIJATAR/ICA

– detalji natječaja

Prijave na sve otvorene natječaje možete uputiti na jedan od sljedećih načina:

  • poštom na adresu bolnice
  • osobno u tajništvu bolnice u uredovno vrijeme:
    radnim danom od 7:30 do 15:30 sati
  • e-mailom na adresu: pisarnica@bolnica-bistra.hr