Natječaji

Natjecaj

Otvoreni natječaji:

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

1. Specijalist pedijatar ili specijalist pedijatar subspecijalist neuropedijatar – 2 izvršitelja

Uvjeti i potrebna dokumentacija (kopije):
– prijava
– životopis
– diploma o završenom medicinskom fakultetu
– položen specijalistički ispit
– odobrenje za samostalan rad
– položen stručni ispit
– osobna ili domovnica
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

2. Liječnik opće medicine – 2 izvršitelja

Uvjeti i potrebna dokumentacija (kopije):
– prijava
– životopis
– diploma o završenom medicinskom fakultetu
– odobrenje za samostalan rad
– osobna ili domovnica
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

3. Specijalizant/ica pedijatrije – 1 izvršitelj

Detaljnije o ovom natječaju saznajte na linku : SPECIJALIZACIJA IZ PEDIJATRIJE

Na pozive se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na stručno testiranje te selekcijski razgovor.
Kandidati koji se ne odazovu na testiranje, smatrat će se da su odustali od natječaja.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni na mrežnoj stranici Bolnice www.bolnica-bistra.hr.

Link na sve natječaje u Narodnim novinama pogledajte ovdje…

 

Prijave na sve otvorene natječaje možete uputiti na jedan od sljedećih načina:

  • poštom na adresu bolnice
  • osobno u tajništvu bolnice u uredovno vrijeme:
    radnim danom od 7:30 do 15:30 sati
  • e-mailom na adresu: pisarnica@bolnica-bistra.hr