Otvoreni natječaji

Natjecaj

Prijam u radni odnos:

Liječnici – više izvršitelja
Specijalizacija pedijatrije – jedan izvršitelj

Prijave na sve otvorene natječaje možete uputiti na jedan od sljedećih načina:

  • poštom na adresu bolnice
  • osobno u tajništvu bolnice u uredovno vrijeme:
    radnim danom od 7:30 do 15:30 sati
  • e-mailom na adresu: pisarnica@bolnica-bistra.hr