Natječaji

Natjecaj

Objavljujemo natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

Objava natječaja: 27.03.2019. godine

RUKOVODITELJ ODSJEKA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Vrsta zapošljavanja: puno radno vrijeme, Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Broj izvršitelja: JEDAN

Uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski studij prava ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij prava, radno iskustvo – jedna godina

Prijavi priložiti: životopis, diplomu, potvrdu o položenom stručnom ispitu, domovnicu, rodni list, potvrdu o nekažnjavanju, osobnu iskaznicu (preslike)

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata.

Natječaj traje 8 dana od dana objave

Prijave na sve otvorene natječaje možete uputiti na jedan od sljedećih načina:

  • poštom na adresu bolnice
  • osobno u tajništvu bolnice u uredovno vrijeme:
    radnim danom od 7:30 do 15:30 sati
  • e-mailom na adresu: pisarnica@bolnica-bistra.hr