Osoblje bolnice

Bolnica_Bistra

Elektronska dokumentacija
Za dostavu dokumentacije elektronskim putem (nalazi, uputnice, dopisi…), koristite sljedeći mail:
e-mail: pisarnica@bolnica-bistra.hr

Ravnatelj Bolnice
Renato Mittermayer, dr.med.spec. anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja
telefon: 01/3391-111
e-mail: ravnatelj@bolnica-bistra.hr

Zamjenik ravnatelja
Ivan Šoštarčić, univ.spec.oec.
telefon: 01/3390-032
fax: 01/3315-275
e-mail: specijalna@bolnica-bistra.hr

Voditelj medicinske službe
Prim.mr.sc. Tomislav Gojmerac, dr.med. subspecijalist pedijatrijske neurologije
e-mail: medsluzba@bolnica-bistra.hr

Liječnici
mr.sc. Viktorija Antolović, dr.med. specijalist pedijatrije
Stella Radina Jurčić, dr.med. specijalist pedijatrije
Lidija Krstevska, dr.med. specijalist pedijatrije
Liljana Radevska, dr.med. specijalist anestezije
Lana Blažević, dr.med. specijalizant pedijatrije
telefon: 01/3390-015
e-mail: info@bolnica-bistra.hr

Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
Željko Babić, mag.med.tech.
telefon: 01/6264-220
e-mail: zbabic@bolnica-bistra.hr

Računovodstvo
Ivica Kos, dipl.oec.
telefon: 01/3358-653
telefax: 01/3315-275
e-mail: kos@bolnica-bistra.hr

Jedinica za kvalitetu
Tomislav Sarić, dipl. theol.
telefon: 01/6264-220
mobitel: 099/3114-296
e-mail: info@bolnica-bistra.hr