Centralno naručivanje

calendar

NARUČIVANJE PACIJENTA – Upute

Narudžbu pregleda možete dostaviti putem e-maila ili putem telefaksa.

Odgovor o slobodnom terminu očekujte u roku od najviše dva radna dana.

Molimo Vas da podatke navedete u sljedećem obliku:

– Ime i prezime pacijenta:
– MBO (jedinstveni broj osiguranika s 9 znamenki sa zdravstvene iskaznice):
– Adresa i broj telefona za kontakt:

– Vrsta pregleda za koji se pacijent naručuje:
– priložite presliku UPUTNICE ili navedite da je izdana e-uputnica i dostavite poveznicu (link) gdje je dostupna

Vašu narudžbu e-mailom dostavite OVDJE!

Broj telefaksa za naručivanje:  01 3315-275

OTKAZIVANJE NARUDŽBE

Narudžbu možete otkazati e-mailom na adresu info@bolnica-bistra.hr ili telefonom na broj 099 3114-303 isključivo radnim danom od 09:00 do 15:00 sati.