Otvoreni natječaji

Natjecaj

Trenutno otvoreni natječaji za prijam u radni odnos:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 • Prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme;
 • Doktor medicine- liječnik specijalist pedijatar – 1 izvršitelj;
 • Ukupno radno liječničko iskustvo – 5 godina;
 • Mjesto rada – Gornja Bistra;
 • Troškovi prijevoza – plaćeni;
 • Prijave slati na pisarnica@bolnica-bistra.hr
 • Prijavi priložiti: životopis, diplomu, uvjerenje o stručnom i specijalističkom osposobljavanju, odobrenje za samostalan rad, domovnicu, rodni list, potvrdu o nekažnjavanju, osobnu iskaznicu (preslike)
 • Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata.
 • Natječaj traje 8 dana od dana objave.

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 • Prijam u radni odnos na određeno vrijeme;
 • Doktor medicine – liječnik opće prakse – 1 izvršitelj;
 • Radno iskustvo- nije važno;
 • Mjesto rada – Gornja Bistra;
 • Troškovi prijevoza – plaćeni;
 • Prijave slati na pisarnica@bolnica-bistra.hr
 • Prijavi priložiti: životopis, diplomu, uvjerenje o stručnom osposobljavanju, odobrenje za samostalan rad, domovnicu, rodni list, potvrdu o nekažnjavanju, osobnu iskaznicu (preslike)
 • Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata.
 • Natječaj traje 8 dana od dana objave.